pages in english 
za pacijente i posjetitelje | mapa lokacija bolnice
   
korisničko ime:  
lozinka:  
   
intranet bolnički intranet
galerija galerija SKB
intranet administracija weba
pretraga napredno pretraživanje
intranet webmail login
korisničko ime:  
lozinka:  
   
partneriMEDICINSKA KNJIŽNICA
Medicinska knjižnica Sveučilišne kliničke bolnice Mostar počela je s radom u veljači  2014. godine. Smještena je na Bijelom Brijegu u produženom dijelu objekta Službe za medicinsku opskrbu (bolničke ljekarne).
Osmišljena je s namjerom da bude centar za upravljanje izvorima znanja neophodnim za potpomaganje kliničke prakse i pružanje visoke kvalitete usluga liječenja pacijenata u bolnici te znanstvenu i istraživačku aktivnost.
Osigurava efektni i integrirani pristup znanstvenim resursima sa svrhom ostvarivanja zadaća koje su potpora stručnom, razvojnom i znanstveno-istraživačkom radu ustanove i osposobljavanje korisnika za korištenje raspoloživih informacijskih izvora.
Trenutni sveukupni knjižnični fond od 673 knjige, 30 različitih medicinskih časopisa, medicinska građa u elektronskoj formi,  te pristup pretraživačima raznih medicinskih baza podataka stoji na raspolaganju  svim djelatnicima SKB Mostar, liječničkom, znanstveno-nastavnom, medicinskom osoblju svakog radnog dana od  7:30 do 15:00 sati kada nas možete posjetiti i posuditi željenu građu.
Radujemo se Vašem interesu i posjeti, jer knjižnica nije samo mjesto gdje se posuđuju knjige, već i mjesto druženja i cjeloživotnog učenja.
Silva Planinić,
Voditeljica Medicinske knjižnice SKB Mostar;
E-mail: knjiznica@skbm.ba;
Tel.: 036/ 336-114; Faks.: 036/ 336-114


Popis prikupljene literature PREUZIMANJE
 
Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Website Security Test