pages in english 
za pacijente i posjetitelje | mapa lokacija bolnice
   
korisničko ime:  
lozinka:  
   
intranet bolnički intranet
galerija galerija SKB
intranet administracija weba
pretraga napredno pretraživanje
intranet webmail login
korisničko ime:  
lozinka:  
   
partneriKONTAKT INFORMACIJE
Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
Kralja Tvrtka bb,
Mostar, 88000, BIH
ravnateljstvo@kb-mostar.org
tel: +387 (0)36 336-500
fax: +387 (0)36 322-712

Financijske informacije:

Žiro račun KM: 3381002200717786 UniCredit Bank Mostar
Žiro račun KM: 1610200010990004 Raiffeisen Bank
Devizni račun: UniCredit Bank Mostar
IBANRN: BA393380604800029328
SWIFT: UNCRBA22
ID BROJ: 4227224680006


UPRAVA
 • Ravnatelj 336- 501
 • Tajnica 336-500
 • Glavna sestra - Zdravka Lončar 336-502
 • Radica Božić 336-505
 • Ured za kvalitetu i akreditacije 336-574
 • Blagajna 336-519
 • Računovodstvo 336-508
 • Ured za unutarnju reviziju 336-516
 • Obračun plaća 336-527
 • Materijalno 336- 522, 336-525
 • Voditelj fakturnog odjela 336-528
 • Fakturno 336-535, 336-536
 • Pravna služba 336-529, 336-530
 • Odjel za plan i analizu 336-531
 • Ured za odnose s javnošću 336- 537
 • Kadrovska služba 336-514, 336-513
 • Pismohran 336-538


NOVI OBJEKT NA BIJELOM BRIJEGU

0. ETAŽA:
 • Centar urgentne medicine i hitnog prijema
  • Voditelj CUM-a: 336- 141
  • Djelatnici CUM-a: 336-102
  • Intervencija: 336-139
 • Centralni prijem-RECEPCIJA
  • 336-100
  • 336-101
  • 336-005
  • 343-449
 • Specijalističko-konzultativna djelatnost - Specijalističke ambulante i kabineti
  • Klinika za kirurške bolesti
   • Opća abdominalna ambulanta 336-168
   • Neurokirurška ambulanta 336-171
   • Traumatološka ambulanta 336-168
   • Ambulanta za protokol 336-170
  • Odjel za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
   • ORL ambulanta 336-157
   • MFK ambulanta 336-156
   • Kabinet za audio- metriju 336-161
  • Odjel za ginekologiju i porodništvo
   • Ginekološka ambulanta 336-175
   • Ambulanta za trudnice 336-173
   • Ambulanta za ultra-zvuk 336-176
  • Odjel za plućne bolesti i TBC
   • Recepcija 336-136
   • Specijalistička ambulanta 336-137
   • Spirometrija 336-166
   • Kabinet bronhoskopije 336-133
  • Klinika za očne bolesti
   • Specijalistička ambulanta 336-145
   • Kabinet za kontaktne leće 336-159
   • Kabinet za glaukom i perimetriju 336-147
   • Kabinet za stražnji segment 336-146
   • Kabinet za ortoptiku 336-149
  • Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
   • Anesteziološka ambulanta 336-172
   • Ambulanta za bol 336-169
  • Operativni blok
   • Glavna sestra 336-201
   • Soba za protokol 336-198 i 336-199
  • Klinika za urologiju
   • Ambulanta urologije 336-126
   • Ambulanta litotriper 336-125
  • Klinika za neurologiju
   • Specijalistička ambulanta 336-151
   • Kabinet EEG 336-154
   • Kabinet EMNG 336-152
   • COLOR DOPLER 336-153
  • Klinika za ortopediju
   • Ambulanta 336-165

I. ETAŽA
 • Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
  • Voditelj 336-003
  • Glavna sestra 336-201
  • Soba za informacije 336-185
  • Liječnička soba 336-202 i 336-204
  • Anesteziološki tehničar 336-194

II. ETAŽA
 • Klinika za urologiju
  • Predstojnik klinike 336-011
  • Glavna sestra 336-012
  • Dežurni liječnik 336-227
  • Ambulanta na klinici 336-238
  • Sestrinska soba 336-239
  • Polu-intenzivna urološka 336-240

III. ETAŽA
 • Odsjek za ginekologiju
  • Voditelj odsjeka 336-010
  • Glavna sestra odsjeka ginekologije 336-001
  • Ginekološka ambulanta-stacionar 336-234
  • Ultra-zvuk stacionar 336-235
  • Ured liječnika 336-247
  • Sestrinska soba 336-231 i 336-232

IV. ETAŽA

 • Klinika za kirurgiju
  • Predstojnik Klinike 336-018
  • Zamjenik predstojnika 336-273
  • Glavna sestra Klinike 336-272
  • Odjel za abdominalnu kirurgiju
  • Sestrinska soba 336-265 i 336-291
  • Abdominalna ambulanta-Stacionar 336-261
  • Odjel za dječju kirurgiju 336-257
  • Liječnička soba 336-258

V. ETAŽA
 • Klinika za ortopediju
  • Predstojnik Klinike 336-021
  • Glavna sestra klinike 336-297
  • Sestrinska soba 336-281 i 336-282
  • Soba za polu- intenzivnu njegu 336-280
  • Ortopedska ambulanta-Stacionar 336-285
 • Klinika za kirurgiju
  • Odjel za vaskularnu kirurgiju 336-290
  • Odjel za plastičnu kirurgiju 336-298
 • Odjel za traumatologiju
  • Liiječnička soba 336-291
  • Liiječnička soba 336-288

VI. ETAŽA
 • Klinika za kirurgiju
  • Odjel za neurokirurgiju 336-318
 • Klinika za očne bolesti
  • Predstojnik Klinike 336-023
  • Glavna sestra 336-324
  • Tajnica klinike 336-322
  • Soba dežurnog liječnika 336-317
  • Liječnička soba 336-325 i 336-315
  • Sestrinska soba 336-317
 • Odjel za ORLI i MFK
  • Voditelj Odjela 336-026
  • Glavna sestra 336-025
  • Liječnička soba ORL 336-310
  • Liiječnička soba MFK 336-309
  • Sestrinska soba MFK 336-307
  • Soba dežurnog liječnika 336-308
  • Polu- intenzivna soba 336-305
  • Sestrinska soba 336-306

VII. ETAŽA
 • Klinika za neurologiju
  • Predstojnica Klinike 336-352
  • Glavna sestra 336-334
  • Liječnička soba 336-348 i 336-349
  • Polu- intenzivna soba 336-330
  • Neurološka ambulanta- Stacionar 336-029
 • Odjel za plućne bolesti i TBC
  • Voditelj Odjela 336-027
  • Sestrinska soba 336-341
  • Polu- intenzivna soba 336-344


STARI LOKALITETI

 • Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu
  • 341-955 centrala
  • Recepcija 336 558
  • Predstojnik 341-991 prof. Tomić
  • Centar za dijalizu sa nefrologijom 341-952
  • Endoskopija 341-958
 • Klinika za onkologiju  336-466  i  336-740
 • Klinika za infektivne bolesti  336-547 (ambulanta)
 • Klinika za dječje bolesti 341-967
  • Predstojnik 341-970
 • Neonatologija 341-978
 • Klinika za psihijatriju – akutna 321-156
 • Klinika za kožne i spolne bolesti  336-598  i  336-594
 • Zavod za nuklearnu medicinu 341-972
 • Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 314-130
  • Liječnička soba 314-129
 • Zavod za transfuziologiju 341-965 i 341-981
 • Klinički Zavod za radiologiju
  • Predstojnik 341-953
  • Liječnička soba 341-964
  • Recepcija 341-963
  • Magnetna rezonanca 341-980
  • Litotripter 341-973
 • Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 341-921
 • Odjel za mikrobiologiju i parazitsku dijagnostiku 341-959
 • Klinički Zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu 342-954
 • Centar za kliničku farmakologiju  336 532
 
Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Website Security Test