pages in english
home
opće informacije
organizacija
smještaj
program simpozija
prijavni obrazac

galerija
Za pristup webmailu ili intranetu

login:   
password: 
e-mail: djecja.kirurgija@skbm.ba
tel1: +387 (0)36 336-537
tel2.: +387 (0)36 336-257
fax: +387 (0)36 336-299
detaljni kontakti...

 
prijavni obrazac

Prijavni obrazac

Sudionici se prijavljuju na Simpozij putem e-maila: djecja.kirurgija@skbm.ba
U slučaju nemogućnosti elektronskog slanja  potrebno je „prijavu“ poslati putem fax-a na broj:   
+ 387 (0) 36 336 299.

 

 

Molimo Vas da prijavu stručne teme pošaljete na e-mail adresu:  djecja.kirurgija@skbm.ba
Rok za prijavu teme je do 01.05.2017. godine
U prijavi navedite: ime i prezime, ustanovu, adresu, telefon, fax, e-mail, naslov stručne teme, autore i sažetak.

 

 

 

Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar