pages in english
home
opće informacije
organizacija
smještaj
program simpozija
prijavni obrazac
galerija
Za pristup webmailu ili intranetu

login:   
password: 
e-mail: djecja.kirurgija@skbm.ba
tel1: +387 (0)36 336-537
tel2.: +387 (0)36 336-257
fax: +387 (0)36 336-299
detaljni kontakti...

Simpozij 2011
Slike sa simpozija dječje kirurgije i urologije održanog u svibnju 2011. godine
Simpozij 2010

pogledajte ostale slike u galeriji...  
Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar