pages in english
home
opće informacije
organizacija
smještaj
program simpozija
prijavni obrazac
galerija
Za pristup webmailu ili intranetu

login:   
password: 
e-mail: djecja.kirurgija@skbm.ba
tel1: +387 (0)36 336-537
tel2.: +387 (0)36 336-257
fax: +387 (0)36 336-299
detaljni kontakti...

 
program simpozija

 
ČETVRTAK, 31. SVIBANJ 2018. GODINE
 
8.30 Registracija sudionika – Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostar
 
9.00 Operativni zahvati – Klinika za kirurgiju SKB Mostar
 
Izravni prijenos video - linkom u amfiteatar Medicinskog fakulteta
 
13.00 Svečanost otvorenja XIV. simpozija iz dječje kirurgije i urologije s međunarodnim sudjelovanjem
 
Program simpozija će biti naknadno objavljen. 
 
 
 
PETAK, 1. LIPNJA 2018. GODINE
 
8:30 Registracija sudionika – Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostar
 
9:00-18.00 Operativni zahvati – Klinika za kirurgiju SKB Mostar
 
Izravni prijenos video-linkom u amfiteatar Medicinskog fakulteta
 
 
 
 
UROLOŠKI PROGRAM SIMPOZIJA DJEČJE KIRURGIJE I UROLOGIJE
PETAK 1.LIPNJA 2017. GODINE
 
Program simpozija će biti naknadno objavljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar