Sveučilišna klinička bolnica Mostar

 

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

 

6. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Istraživanja u sestrinstvu - izazov i(li) preduvjet suvremenog sestrinstva

Mostar, 27. i 28. rujna 2018. godine

SCROLL

Cijenjeni kolege i kolegice,

 

čast nam je pozvati Vas na 6. Simpozij medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Mostaru, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 27. i 28. rujna 2018. godine, a pod sloganom „Istraživanja u sestrinstvu – izazov i (li) preduvjet razvoja suvremenog sestrinstva“.

predsjednica Organizacijskog odbora

Zdravka Lončar, dipl. med. sestra

Stručni dio simpozija

  Tema simpozija

PRVA OBAVIJEST

Istraživanja u sestrinstvu - izazov i(li) preduvjet suvremenog sestrinstva

  Prijave sažetaka

Pozivamo sve zainteresirane da prijave svoje sažetke. Sažetci se prijavljuju slanjem dopisa na mail: simpozijmostar.skb.fzs@gmail.com

 

  Upute za pisanje sažetaka

PRIMJER SAŽETKA

Sažetci se pišu na jednom od službenih jezika BiH.

Sažeci se izrađuju u formatu Microsoft Word-a, font Times New Roman, normal, veličina slova 12pt,

obostrano poravnanje, margine 2,5 cm.

Sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih pet do šest ključnih riječi. Sažetak treba sadržavati kratki opis teme i svrhe rada, opis pristupa obradi teme, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak.

  Rok za dostavljanje sažetaka

Spremite Vaš Sažetak kao

2018_Sazetak_Prezime_autora.doc i dostaviti elektronskom poštom na e-mail simpozijmostar.skb.fzs@gmail.com  najkasnije

do 7. rujna 2018. godine.

Molimo autore da se prilikom pisanja sažetka pridržavaju navedenih uputa.

Kontakt osobe za dostavljanje sažetaka su:

Ivona Ljevak    ..................................................................... 063/699 086

Ornela Stojčić ..................................................................... 063/316 992

  Stručni odbor

predsjednik Ivo Curić

 

Jelena Ravlija

Ivona Ljevak

Ornela Stojčić

Anka Zelenika

Kristina Vidović

v

Osnovne informacije o simpoziju

  Organizatori

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

 

  Mjesto i vrijeme održavanja simpozija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

27. i 28. rujna 2018. godine

  Organizacijski odbor

predsjednica Zdravka Lončar

 

Frano Tadić

Sanda Mandić

Ivona Ljevak

Sanja Buhovac

Ornela Stojčić

Antonio Kokić

Martina Petrović

Ema Markić

 

  Pasivno sudjelovanje

Za sudjelovanje na Simpoziju potrebno je poslati dopis s prijavom na mail.

simpozijmostar.skb.fzs@gmail.com

Sudjelovanje na Simpoziju je besplatno.

Osobe koje se ne registriraju, na naveden način, neće moći sudjelovati na Simpoziju.

  Tehničke napomene

Akreditiranje

Sudionici simpozija se akreditiraju prije početka simpozija u predvorju Medicinskog fakulteta. Akreditirane osobe su obvezne istaknuto nositi akreditaciju na  mjestima stručnog i društvenog programa simpozija.

Korištenje računala i projektora

Sudionicima je osigurano korištenje računala i projektora za simpozijska izlaganja. Predavači moraju dostaviti svoje PowerPoint prezentacije prilikom akreditiranja na početku simpozija. Prezentacije će preuzeti Informatičko-tehnička služba simpozija.

v

Smještaj sudionika

  Hotelski smještaj

Organizator preporuča gradske hotele u kojima je za sudionike simpozija osigurana povoljnija cijena smještaja i ostalih hotelskih usluga. Sudionici simpozija u vlastitom aranžmanu osiguravaju smještaj.

HOTEL MEPAS

HOTEL MOSTAR

CITY HOTEL

Kneza Višeslava b.b.

Telefon: +387 36 382 000 (Centrala)

Faks: +387 36 382 010

info@mepas-hotel.ba

Kneza Domagoja b.b.

Tel: ++387 36 44 65 00

Fax: ++387 36 31 79 50

recepcija@hotelmostar.ba

Vukovarska b.b

T + 387 36 349 090

F + 387 36 349 091

info@city-hotel.ba

 

Kontakt

  Telefon i mail Organizatora simpozija

6. simpozij medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem

Fakultet zdravstvenih studija Mostar  ................................................................  036/337 055

Sveučilišna klinička bolnica Mostar     ................................................................  036/336 502

simpozijmostar.skb.fzs@gmail.com

 

6. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM