pages in english
Za pristup webmailu ili intranetu

login:   
password: 
Bijeli Brijeg bb, 88000, Mostar, BiH
kardiokirurgija@kb-mostar.org
tel1: +387 36 336269
tel2: +387 36 336265
detaljni kontakti...

 

 

Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar