pages in english 
za pacijente i posjetitelje | mapa lokacija bolnice
  
 
korisničko ime:  
lozinka:  
   
intranet bolnički intranet
galerija galerija SKB
intranet administracija weba
pretraga napredno pretraživanje
intranet webmail login
korisničko ime:  
lozinka:  
   
partneriOsma mostarska psihijatrijska subota
2011-06-20
Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru, Katedra za psihijatriju
u suradnji s
Klinikom za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i
Udrugom psihijatara Bosne i Hercegovine
O R G A N I Z I R A 
OSMU MOSTARSKU PSIHIJATRIJSKU SUBOTU
(25.6.2011.g. u 9 sati; hotel „ERO“ Mostar)
TEMA: POREMEĆAJI MORALA I MORALNOSTI 
         U SUVREMENOJ MEDICINI I DRUŠTVU

Poštovane kolegice i kolege,

Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati vas na 8. mostarsku psihijatrijsku subotu 
koja će se ove godine održati na temu poremećaja morala i moralnosti u suvremenoj 
medicini i društvu. Mostarska psihijatrijska subota ima za cilj obnavljanje suradnje 
i kreativnosti u razmjeni i nadopuni znanja okupljanjem istaknutih stručnjaka i 
znanstvenika iz Bosne i Hercegovine  i susjednih zemalja.
Posljednjih desetljeća svjedoci smo značajnog napretka medicine i psihijatrije, ali 
nažalost  moral i  moralnost se u suvremenoj medicini i društvu poprilično 
zanemaruje ili prepušta osobnim inicijativama. Sukladno načelima Hipokratove
zakletve i drugih etičkih dokumenata ne smijemo gubiti iz vida  da je pacijent naš 
bližnji, ljudsko biće koje na određeni način pati i od nas očekuje olakšanje. 
Nemojmo nikada dopustiti da se naš pacijent iz subjekta pretvori u objekt. 
Bolesnik treba uvijek biti svrha, a ne sredstvo našeg djelovanja.
Uvjereni smo da ćete u sve ljepšem Mostaru, koji se također obnavlja i 
intelektualno i duhovno, imati ugodnu i korisnu priliku za razmjenu stručnih i 
znanstvenih iskustava i ideja s kolegama kao i da ćete uživati u povijesnim i 
prirodnim ljepotama Mostara i Hercegovine.
Veselimo se našem susretu u Mostaru
 
Predsjednik organizacijskog odbora:              Predsjednik znanstvenog odbora:
Doc.dr.sc. Dragan Babić                                    Prof.dr.sc. Miro Jakovljević
 
POPIS PREDAVAĈA I PREDAVANJA

Moderator: Akademik Slobodan Loga (Sarajevo); Akademija nauka i umjetnosti  
Predavači:
1. Doc.dr.sc. Dragan Babić; Doc.dr.sc. Boris Maslov (Mostar); katedra za 
psihijatriju MF Sveučilišta u Mostaru; Havajska deklaracija i drugi najvažniji 
etički dokumenti u psihijatrijskoj teoriji i praksi.
2. Prof.dr.sc. Marija Burgić Radmanović (Banja Luka); pročelnica katedre za 
psihijatriju MF Univerziteta u Banja Luci;  Razvoj moralnosti u djece.
3. Doc.dr.sc. Mevludin Hasanović  (Tuzla); katedra za psihijatriju  MF 
Univerziteta u Tuzli;  Religijska moralna uvjerenja i depresivnost ratnih 
veterana u Bosni i Hercegovini nakon rata 1992-1995. godine.
4. Prof.dr.sc. Miro Jakovljević (Zagreb, Mostar); pročelnik katedere za 
psihijatriju MF Sveučilišta u Mostaru i Zagrebu; Poremećaji morala i 
moralnosti u suvremenoj medicini i društvu.
5. Prof.dr.sc. Slavica Juka (Mostar); dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Mostaru; Etika – “dileme” i izazovi.
6. Prof.dr.sc. Vlado Jukić (Zagreb); Etički problemi u suvremenoj psihijatriji u 
kontekstu destrukcije klasičnog morala i  „etičkog daltonizma”.
7. Akademik Dušan Kecmanović (Sydney, Australija);  Otkud nemoral u 
psihijatara?
8. Doc.dr.sc. Miro Klarić (Mostar); katedra za psihijatriju MF Sveučilišta u 
Mostaru; Osnovna načela nove medicinske bioetike.
9. Prof.dr.sc. Abdulah Kučukalić; Prof.dr.sc. Alma Bravo-Mehmedbašić 
(Sarajevo); katedra za psihijatriju MF Univerziteta u Sarajevu; Moralnost u 
psihijatriji i antistigma program.
10. Prof.dr.sc. Milan Novaković (Foča); katedra za psihijatriju MF Univerziteta u 
Foči; Etički aspekti tanatofobije.
11. Prof.dr.sc.  Izet Pajević (Tuzla); katedra za psihijatriju MF Univerziteta u 
Tuzli; Religijska moralna uvjerenja i psihičko zdravlje.
12. Prof.dr.sc. Milan Stojaković (Banja Luka); katedra za psihijatriju MF 
Univerziteta u Banja Luci; Forenzičko psihijatrijski aspekti moralnosti.
13. Doc.dr.sc. Vajdana Tomić (Mostar); katedra za ginekologiju MF Sveučilišta u 
Mostaru; Poremećaji morala u medicini s posebnim osvrtom na ginekologiju.
14. Prof.dr.sc. Boţo Ţepić (Mostar); Pravni fakultet Mostar; Društvena kriza i 
kriza morala u medicini i drugim oblastima društvenog života.
 
Organizacijski odbor:                     
predsjednik                                             
Doc.dr.sc. Dragan Babić,                                                
Doc.dr.sc. Boris Maslov                        
Doc.dr. sc. Miro Klarić                            
As.mr.sc. Katica Nikolić                        
Mr.sc. Božo Petrov                                 
Marko Martinac, dr.med.                           
Marko Pavlović, dr.med                          
Martina Krešić Ćorić, dr.med.               
Nikolina Zovko, dr.med.                                        
Marko Ostojić, dr.med.                           
Romana Babić, student                        
Doc.dr.sc. Mevludin Hasanović

Znanstveni odbor:
Prof.dr.sc. Miro Jakovljević
predsjednik
Akademik Slobodan Loga
 Prof.dr.sc. Ismet Cerić
 Prof.dr.sc. Osman Sinanović 
 Prof.dr.sc. Izet Pajević
 Prof.dr.sc. Marija Burgić R
 Prof.dr.sc. Abdulah Kučukalić
 Prof.dr.sc. Milan Stojaković
 Prof.dr.sc. Alma Bravo Mehmedbašić   
 Prof.dr.sc. Milan Novaković
 Doc.dr.sc. Vajdana Tomić
 Doc.dr.sc. Mevludin Hasanović
 
     
NAPOMENA: 

Dana 24.6.2011.g. (petak) u hotelu  „Ero“ Mostar s početkom u 18 sati 
farmaceutska tvrtka Eli Lilly (Suisse) S.A. predstavništvo u BiH, koja  je 
inače glavni sponzor 8.  mostarske psihijatrijske subote, održaće satelitski 
simpozij (više informacija o „Lilijevom simpoziju“ dobićete naknadno).

Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar