pages in english 
za pacijente i posjetitelje | mapa lokacija bolnice
  
 
korisničko ime:  
lozinka:  
   
intranet bolnički intranet
galerija galerija SKB
intranet administracija weba
pretraga napredno pretraživanje
intranet webmail login
korisničko ime:  
lozinka:  
   
partneriSPECIJALIZANTI

Specijalizanti po granama specijalnosti na dan 30.lipnja 2010. godine.


Podaci Odsjeka za plan i analizu KB Mostar

 

Osnovne specijalizacije:

 

- Oftalmologija   4

- Neurologija  5

- Anestezija, reanimacija i intenzivno liječenje 7

- Dermatovenerologija  2

- Infektologija 3

- Radiologija 1

- Interna 7

- Klinička farmakologija 1

- Ginekologija i porodništvo 1

- Ortopedija 2

- Fizikalna medicina i rehabilitacija 3

- Dječja kirurgija 2

- Opća kirurgija 8

- Urologija 1

- Neurokirurgija 3

- Pedijatrija 9

- Otorinolaringologija 2

- Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom 3

- Patološka anatomija 2

- Klinička citologija 1

- Maksilofacijalna kirurgija 4

- Psihijatrija 5

- Radioterapija i onkologija 1

- Kardiovaskularna kirurgija 1

- Urgentna medicina 1

 

Subspecijalizacije:

 

-          Kardiologija- interna 1

-          Hematologija- interna 1

-          Pedijatrijska nefrologija 1

-          Plastična i rekonstruktivna kirurgija 2

-          Pulmologija- interna 2

-          Neuroradiologija 2

-          Fetalna medicina i opstetricija 1

-          Alergologija i klinička imunologija- interna 1

 


 
Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar