pages in english 
za pacijente i posjetitelje | mapa lokacija bolnice
  
 
korisničko ime:  
lozinka:  
   
intranet bolnički intranet
galerija galerija SKB
intranet administracija weba
pretraga napredno pretraživanje
intranet webmail login
korisničko ime:  
lozinka:  
   
partneriPOVIJEST I OPĆE INFORMACIJE

Sveučilišna klinička bolnica Mostar je javno-zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveno-istraživački rad. Ona je suvremena zdravstvena ustanova u kojoj se primjenjuju suvremene metode u liječenju i dijagnostičkim procedurama. Istodobno u kontinuitetu se educira bolnički kadar, te prate znanstveni dosezi.
Klinička bolnica Mostar je utemeljena rješenjem Ministarstva zdravstva Hrvatske Republike Herceg-Bosne 2.kolovoza 1994.godine, a upisana je u registar Višeg suda u Mostaru 14.rujna iste godine.Djelatnost SKB-a Mostar se sastoji od specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite i bolničke zdravstvene skrbi. Početkom 2009. godine novi bolnički objekt smješten na Bijelom Brijegu otpočeo je s radom u punom kapacitetu. Upravno vijeće KB Mostar na sjednici održanoj 20.siječnja 2009.godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru jednoglasno je donijelo odluku o proglašenju Kliničke bolnice Mostar- Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar. SKB Mostar je nastavni i znanstveno istraživački temelj Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Ona je i središnja zdravstvena ustanova Hercegovačko-neretvanske županije, kojoj gravitira i svekoliko pučanstvo i korisnici zdravstvenih usluga s područja: Zapadno- hercegovačke, Herceg- bosanske, te Središnjo- bosanske županije.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar prostire se na tri (3) lokaliteta:

Bijeli Brijeg na kojem se nalazi većina klinika, odjela , zavoda.i službi:

Klinika za kirurgiju
Klinika za urologiju
Klinika za neurologiju
Klinika za očne bolesti
Odjel za ginekologiju i porodništvo
Odjel za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju (ORL i MFK)
Odjel za plućne bolesti,
Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Centar za urgentnu medicinu (CUM)
Služba za ishranu bolesnika

U zgradi stare Kirurgije smješteni su:

Uprava
Klinika za infektivne bolesti
Klinika za kožne i spolne bolesti

Zgrada nekadašnjeg ATD- Dispanzera- gdje je smještena Klinika za psihijatriju.

Ustroj SKB-a Mostar obuhvaća: trinaest (13) klinika, pet (5) odjela, četiri (4) zavoda, osam (8) službi, četiri(4) centra i dva (2) ureda. Trenutačno zapošljava 1 226 djelatnika od čega je 69,3 posto medicinskog i 30,7 posto nemedicinskog kadra.

Na slijedećim stranicama možete pronaći više informacija o bolnici i njezinoj upravi:


Povijest SKB Mostar

 
Povijest SKB-a Mostar
Odluka o izgradnji novog Regionalnog centra donesena je daleke 1977. godine. Centar se gradio sredstvima mjesnog doprinosa sve do početka ratne, 1992. godine, a sukladno odobrenom projektnom rješenju od ovlaštenog Ministarstva i institucija Republike Bosne i Hercegovine. Urbicid koji se dogodio Mostaru tijekom ratnih: 1992, 1993 i 1994. godine nije, nažalost, mimoišao ni postojeće bolničke objekte. Mnogi od njih su djelomice ,ili, u cijelosti uništeni, a neki i lokacijski napušteni (primjerice Psihijatrijska bolnica smještena u Domanovićima).
Tijekom ratnoga razdoblja pored pružanja zdravstvenih usluga civilnom pučanstvu, u mostarskoj Ratnoj bolnici vršeno je zbrinjavanje svih ratom pogođenih vojnih i civilnih ratnih žrtava i ranjenika u čemu je iznimna logistička potpora pristizala iz susjedne Republike Hrvatske i tamošnjih zdravstvenih ustanova, kako prostorno tako i kadrovski.
Nakon završetka ratnih djelovanja, tijekom obnove grada na Neretvi, oblast zdravstva dobila je prioritetno mjesto u saniranju nastalih ratnih šteta. Izdvojena sredstva osigurana iz raznih izvora nisu bila dostatna za normalan rad i nastavak izgradnje bolničkog objekta na Bijelom Brijegu.
Tijekom 1994. godine donesena je odluka da se Regionalni medicinski centar u Mostaru organizira kao Klinička bolnica Mostar, što su resorna ministarstva svojim kasnijim odlukama i potvrdila. Istodobno s tom odlukom Inicijativni odbor Kliničke bolnice Mostar u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru i uz svesrdnu pomoć Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i njegovih znanstveno – medicinskih ustanova pokreće inicijativu o osnutku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.U organizaciji Kliničke bolnice i Sveučilišta u Mostaru tijekom 1997. godine ustrojen je i otpočeo sa radom Medicinski fakultet Mostar, koji je smješten i djeluje na lokalitetu novog bolničkog kompleksa na Bijelom Brijegu. Mostarska Medicina svojim obrazovnim i praktičnim programima upotpunjuje potrebu SKB-a Mostar za novim i visokostručnim liječničkim kadrom.Ta suradnja obje ustanove međusobno unapređuje jer bolnica dobiva razvojni poticaj, a Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru pouzdanu praksu. Liječenje postaje učinkovitije, studij kvalitetniji, a raste pošteno stečeni ugled.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar ostvaruje suradnju s mnogim bolničkim centrima iz BiH i susjedne Republike Hrvatske.Izdvajamo:Kliničku bolnicu Split, Kliničku bolnicu Dubrava, Kliničku bolnicu Rebro, Kliničku bolnicu Sestara milosrdnica Zagreb,Opću bolnicu „Josip Barbot“ Koprivnica , UKC Tuzla, KBC Sarajevo itd.
Glede ostvarenja svoje misije i očekivanja korisnika svojih usluga uprava i djelatnici SKB-a Mostar rukovode se slijedećim vrijednostima: Misija- Služiti zajednici kao medicinsko središte izvrsnosti koje osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb i educiranje zdravstvenih djelatnika i Vizija- Korisnicima usluga pružiti najbolju zdravstvenu zaštitu utemeljenu na najboljoj kliničkoj praksi, te odgovornosti i humanosti našeg osoblja.

 

 
Home Pretraživanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadržana - Sveučilišna klinička bolnica Mostar